milli-sura-rehberlikMilli olmayan Şuranın yaydığı bəyanatda deyilir:

Ali Kerimlinin ŞuraKonstitusiyaya dәyişikliklәrlә bağlı keçirilәcәk referenduma etiraz mәqsәdilә sentyabrın 11-nә mitinq tәyin edib. Mitinq Konstitusiyaya ölkәdә monarxiya quruluşunu qanunilәşdirmәyә xidmәt edәn müddәaların tәklif olunmasına, hökumәtin yarıtmaz idarәçiliyi sәbәbindәn әhalinin iqtisadi fәlakәtlә üz-üzә qalmasına etiraz mәqsәdi güdür. Buna görә dә “Monarxiyaya yox! Talana son!” adlanır. Milli Şura mitinqin yerini vә vaxtını razılaşdırmaq üçün avqustun 31-dә Bakı şәhәr İcra Hakimiyyәtinә müraciәt edib (mәktubda 11 sentyabr, saat 17:00-dan 19:00-a qәdәr Bakının Yasamal rayonundakı “Mәhsul” stadionu göstәrilib).Ay tulkiler,Icazeli mitinq Icazeli Muxalifet ucundur.

Реклама