14657390_1809728822636238_8344652814700391264_nNə yaxşı demişlər. Bu oynamaq indiki zamanda siyasi səhnədə gedən oyunlara da aiddir. Bir şınıx cındırı yığıb başına beş-on insanı moiźə oxuyur. Özünü bir pox zənn edir. Birilərinin haqqında danışıb, onları şərəfsiz adlandırır. Halbu ki, bu ayağı sürüşkənin bütün nəslinin şərəfin „ş“ sından xəbəri yoxdur. Bu cındır elə bilir ki, bir-iki adamın içində bərkdən danışmaqla özünün şərəfsizliyini pərdələyə biləcəkdir. Elə olmuş olsaydı, ən bərk anqıran ayrım eşşəklərindən ədalə mücəssiməsi olardı. Bu namussuz namusdan danışmaqla özünün hotellerdəki, ofislərdəki, padvallardakı, oğlunun bir qarın dönərə evə gətirdiyi, qardaşının başını tutduğu oynaşlarıyla olan oyunlarını unutdurmaq istəyir. Bu cındır insan alverindən danışır, istəyir ki, onun xəstələrdən, çarəsizlərdən, yazıqlardan aldadıb aldığı, atasının, oynaş pulu ilə ev tikən şərəfsiz qardaşlarının ciblərinə doldurduğu pulları pərdələsin! Gündə birinin altında yatır, hər kəsə də evlənmişik deyir, amma bunu sübut edəcək bir barmaq boyda kağız da yoxdur, sübut ancaq içinə aldıqlarıdır. Indi bu cındır, guya xalqa gün ağlamaq istəyir. Sen saydığını say, görə sənin torba tikdiklərin nə sayır. Buna demişlər utanmasan oynamağa nə var ki?

Firudin Dugi

Реклама