14364793_1799918890283898_7975021646846800206_nFikrət Fərəməzoğlunu rahat buraxın. Azad edin. Mən tələb və xahiş edirəm. Azərbaycan adlı məmləkətdə onu həbs edənləri və sifarişi verənləri ağır cəzalar gözləyir. Allahdan qorxun. Azad edin Fikrəti qovuşsun balalarına.