14555776_1803760686566385_163471866_nMənim xalqım! Əlinin papağı Vəlinin başına, Vəlinin papağı Əlinin başına! Xalqımız birisi oyunbazlıq eliyəndə, gözdən pərdə asanda asmağa çalışanda „ Bu nooldu? Əlinin papağını Vəlinin başına, Vəlinin papağını Əlinin başına qoydun!“- deyər. Riyaziyyatda buna „toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir“- deyilir. Azərbaycan iqtidarının son zamanlara kimi gördüyü işlər bunu xatırladır. Indi isə yeni bir sistemə keçir: bu günə kimi Əli də qəlyan çəkirdi, Vəli də. Bu gündən sonra yalnız Əli qəlyan çəkəcəkdir. Hadi, Əli gözün aydın olsun!

Firudin Dugi