15181477_1836769193265534_1459018306937701415_nBu erməni-kürt törəmələri öz hakimiyyətlərini ömrünü uzatmaq üçün xalqın mübariz, qeyrətli, mərd, irəlidə gedən oğullarını min bir yolla aradan götürürlər. Böyük bir qismini vertalyot qəzasında həlak etdilər, bir qisminin küçələrdə ağzına sıxdılar, bir qismini saxta ittihamlarla həbsxanalarda çürüdürlər, bir qismini vətəndən didərgin salmışlar, bir qismini isə şantajla, pulla özlərinə bənzətmişlər. Qaldı xalqın böyük hissəsi, onun da diribaşlarını Avropadakı emmissarlarının əli ilə xarici ölkələrə daşıtdırırlar . Yerinə Suriyadan, Irakdan, Türkiyədən pkk-li erməniləri, kürtləri gətirib Azərbaycana doldururlar. Bununla həm dünya imperialimzminin kürt siyasətinə xidmət etmiş, həm də öz mənfur hakimiyətlərinin ömrünü uzatmış olurlar. Hec bir Qarabağ geri qayıtnayacaq, onu hələ o vaxt Heyder dünya imperialzminin göstərişi ilə satmış! Ona görə də bütün dünya onların 100 milyonlarla korrupsiyalarına göz yumur!

Yegana Rzayeva

 

Реклама