14900349_1820358378239949_4891128302065674631_nMən dövlətimizin iqtisadi,sosial,hərbi,bir sözlə,hər cəhətdən möhkəmlənməsini, güclənməsini,torpaqlarımızın qeyd-şərtsiz qaytarılmasını,ölkəmizdə demokratik bir siyasi quruluş olmasını istəyirəm!Mən dövlətimizin iqtisadi,sosial,hərbi,bir sözlə,hər cəhətdən möhkəmlənməsini, güclənməsini,torpaqlarımızın qeyd-şərtsiz qaytarılmasını,ölkəmizdə demokratik bir siyasi quruluş olmasını istəyirəm!Mübarizə əzmimizi əlimizdən iyrənc siyasi oyunlarınızla alsanızda günün birində o vulkan yenə kükrəyəcək! Sizin gücünüz deyil bu xalqı əzmək bu xalq əsrlərdən üzü bəri çizilmiş Rusya İngilis siyasətinin qurbanıdı!! Hədəf Türk dünyasını kiçildib yox etmək! Bu hiyləgər sistem öz məqsədinə sadəcə sizin kimi alçaldılaraq yüksəldilən insanların əliylə şatır! Sizin anlayacağınız sizlər Türk olsaydınız bu xalqın əzilməsinə izin verməzdiniz!! Özünüzü yamaq kimi bu xalqa sırımayın!! Xalq təmiz dumduru axar su kimidi sizlər isə qara bir ləkə!!

Merdane Huseynli

Реклама