14657390_1809728822636238_8344652814700391264_nMənim xalqım! Şəbi görməyən elə bilir ki, Şəbi də bir dədədir! Bunu atalarımız demiş! Dünyadan bixəbər olan insanlar haqqında demişlər. Sanki elə bu gün, bizim bu millət, xalq üçün demişlər. Dövlət idarəçiliyi, hakimiyyət, yaşam, azadlıq, demokratiya, sosial təminat, sosial qayğı görməyən xalq bu Azərbaycandakı idarəçiliyi, yaşayışı, hakimiyyəti, iqtidarı bir şey sayır. Əslində isə bunlar heç şeydirlər. Olsa-olsa Danabaş kəndinin Xudayar bəyi kimi bir şeydirlər.

Firudin Dugi

Реклама